En intakt hørelse er forudsætning for samtale

En intakt hørelse er forudsætning for samtale

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Hverdagen er fyldt med sanseindtryk – og for mennesker med alle sanser intakt, er det umiddelbart synsindtryk, der fylder mest. Vi lever i en verden, hvor hovedvægten er lagt på det visuelle. Synet er den sans, vi er mest bevidste om, fordi den giver os umiddelbar adgang til omverdenen uden at vi konstant skal lægge en fortolkning ned over hvert eneste indtryk, vi får gennem øjnene.

Anderledes forholder det sig med hørelsen, som er en utroligt kompleks sans, og som desvære er trængt i baggrunden til fordel for synet, rent betydningsmæssigt. Dette kommer til udtryk ved, at vi er utroligt opmærksomme på at beskytte vore øjne mod alt fra fremmedlegemer til skarpt lys, som kan beskadige synet – men slet ikke giver ørerne og hørelsen samme beskyttelse. Tvært imod udsætter mange mennesker hver dag deres ører for komprimeret støj fra højttalere eller fra hovedtelefoner i flere timer ad gangen, og vi går rask væk til højlydte rockkoncerter, hvor lydtrykket fra lydanlæg og publikum lægger hårdt pres på vore fintfølende øren.

En mistet hørelse står ikke til at redde

Men lige som med synet, er hørelsen forsvundet for stedse, når først den er tabt. En ødelagt hørelse, lader sig ikke reparere, og desværre står det ofte således til, at man først er opmærksom på, hvor meget hørelsen betyder, når først man har mistet den. Derfor er det vigtigt at beskytte sine ører lige som man beskytter sine øjne, så hørelsen bevares intakt så længe som muligt. Dette kan man gøre ved at lade ørerne få en pause fra støj flere gange i løbet af dagen, begrænse anvendelsen af hovedtelefoner (og skrue ned for lydniveauet, når man bruger dem), og bruge høreværn eller ørepropper, hvis man har et støjende arbejde.

Er skaden sket, kan man ved hjælp af højteknologiske høreapparater genvinde en el af sin hørelse på et niveau, så man kan gøre sig forståeligt i sociale sammenhænge, og således deltage i livet i dagligdagen. Læs mere på Din Hørelse