Få hjælp fra professionelt hold ved rekruttering - find et godt rekrutteringsbureau

Få hjælp fra professionelt hold ved rekruttering – find et godt rekrutteringsbureau

Det er altid rart, når den virksomhed, man har kæmpet for, pludselig får luft under vingerne, og der bliver plads til ekspansion. Dette betyder som oftest, at man skal udvide sin eksisterende medarbejder stab, og få endnu flere kløgtige hoveder og flittige hænder ind i folden. Desværre forholder det sig også sådan, at virksomheder i vækst har vanskeligt ved at afsætte den fornødne tid og de nødvendige ressourcer, som skal til for at få rekrutterings- og ansættelses proceduren til at køre glat og fejlfrit.

For det meste skal eksisterende medarbejdere tage tid ud af deres normale skema for at kunne varetage disse opgaver – og det er ikke småting, vi taler om. Måske skal der defineres helt nye arbejdsopgaver inden for områder, hvor man ikke nødvendigvis har kompetencer eller kendskab nok til at kunne dække dem ordentligt. Hvis ikke fagligt niveau og arbejdsopgavernes art er gjort klart og tydeligt, kan man risikere at ansætte en kandidat, som ikke kan varetage stillingen. Og ud over det, at man så skal begynde forfra igen, skal man også betale kandidatens løn i opsigelsesperioden. Så alt i alt er det en risikabel affære selv at forsøge sig med rekruttering, hvis man ikke er 100% sikker på, hvad man laver.

Overlad rekrutterings- og ansættelses proceduren til et rekrutteringsbureau, og vær sikker på at tiltrække de rette kandidater

Hvis du står for en udvidelse af dit forretningsområde inden for en relativt specialiseret branche, er det således en god idé at få professionel konsulent bistand. Du kan for eksempel kontakte et rekrutteringsbureau, som vil kunne hjælpe dig med alt fra identificering af arbejdsområder og opgaver i den nye stilling ud fra virksomhedens behov, over sortering af indkomne ansøgninger til de endelige samtalerunder og eventuelle tests. Et rekrutteringsbureau er i besiddelse af såvel erfaring som redskaber til gennemførelse af denne procedure. Du kan læse mere om det danske rekrutteringsbureau Dedikation på dedikation.dk