Få taget mål til personligt høreapparat på dit lokale hørecenter Fredericia

Få taget mål til personligt høreapparat på dit lokale hørecenter Fredericia

Hvis man spørger den gennemsnitlige dansker, hvilken sans, der er den vigtigste, vil vedkommende med meget stor sandsynlighed svare ”synet”. Hørelsen kommer ind på en flot andenplads – men dette afspejler på ingen måde, hvor afhængige vi egentlig er af en velfungerende hørelse i det daglige.

Hørelsen – en overset sans

Alene det, at vi udtrykker os som i overskriften ovenfor, og ytrer, at hørelsen er ”overset”, fortæller en del om, hvor stor en betydning vi tillægger synssansen. Synet er så stor en del af den måde, hvorpå vi oplever verden af i dag, at den sniger sig ind i sproget. Vi snakker sågar om at ”se en koncert”, selv om de fleste nok ville være enige i, at en koncert er lidt kedelig, hvis man ikke kan høre en lyd. Desværre er der mange mennesker, som får en brat opvågnen, den dag det går op for dem, at de har mistet en del af deres hørelse – og at det kun går én vej. Hørelsen kommer nemlig ikke tilbage. De meget små knogler, nerveender og fimrehår, som udgør strukturerne i dit indre ører, kan ikke hele, når først de er slidt op. Og så er det, at du kigger tilbage og ærgrer dig over, at du ikke satte lidt større pris å din gode hørelse, mens du havde den, og sørgede for at beskytte din imod alt for voldsomme påvirkninger.

Undgå døvhed med et høreapparat

Men selv om din naturlige hørelse ikke kan gendannes, kan du stadig nå at opleve dejlig musik, fuglefløjt, og lyden af dine nære og kæres stemmer. Moderne høreapparater holder nemlig en markant bedre kvalitet i deres gengivelse af lyd, end deres forgængere. Forskningen indenfor området er gået fremad med stormskridt inden for de seneste ti år, og nu om stunder er høreapparater både bedre og mere diskrete end førhen. Kig forbi dit lokale Audika hørecenter og få en tid til en gratis høretest, hvis du er nervøs for din hørelse.