Hvad er farligt affald?

23 september 2021
Steffen Hansen

Hvad går under betegnelsen “farligt affald”? Man kan godt blive i tvivl om, hvornår du har noget farligt affald, som kræver en speciel måde at blive sorteret på. Det er bedre at være på den sikre side, end at gøre noget, der potentielt kan gøre skade dig eller andre. Læs med i dette indlæg, hvor du vil finde svar på, hvad farligt affald er. 

 

 

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er den type af affald, som du ikke kan smide ud i en almindelig skraldespand. Det kan være sundhedsskadeligt for dig, dine omgivelser og dem som henter affaldet for dig. Derfor skal du vide, hvordan du behandler farligt affald og hvordan det skal sorteres. Hvorfor det er farligt, skyldes det kan skabe brand eller i værste fald eksplosioner. Hvis du kommer i tæt berøring med noget farligt affald, kan du også risikere at få udslæt eller kløe på områder, hvor du har spildt eller rørt det farlige affald. 

Farligt affald kan også være nåle fra hospitaler eller lægehuse. Her kan sidde smitsomme sygdomme på dem, derfor skal du behandle dem med omhu.

 

Hvordan skal det håndteres

Farligt affald skal behandles med måde. Du kan enten indlevere det på en genbrugsstation, melde det til storskrald (primært hårde hvidevarer) eller virksomheder, der har speciale i håndtering af farligt affald. På de fleste kemikalier eller rengøringsmidler står der anført med symboler eller beskrivelser, hvordan du skal håndtere det. Batterier må du heller aldrig smide ud i almindelige skraldespande. Dem kan du tage med ud på genbrugsstationen, hvor der vil være allokeret spande til dem. 

 

Spørg altid om hjælp

Er du i tvivl om hvordan du skal behandle farligt affald, så kan du tage det helt roligt. Ved behandling af farligt affald kan du finde virksomheder, som tager sig af disse typer af opgaver, så du ikke behøver at blive bekymret. De har forstand på, hvordan det skal håndteres og vil sikkert hjælpe dig på vej. 

 

Flere Nyheder